Mode och Identitet
21 november 97- 6 januari 98

Bitte Nygren  

Form/Design Center
har under tiden
20 nov - 6 jan en utställning om mode och identitet-ungdomars sätt att uttrycka sig genom kläder och utseende.

 
 

Välkommen!

 

B A C K