13 BORD
Form/Design Center, Malmö
19 juni - 24 augusti 1997.
Degebergs Träteknik är ett möbel- och inredningssnickeri som ligger i Degeberga 2 mil söder om Kristianstad. Företaget ägs sedan september 1994 av de 9 anställda varav 8 är utbildade snickare.
En styrka är att ålderssammansättningen är bred. Från ung och ambitiös till erfaren och klok.
 
  Företaget vill nu profilera sig genom att lansera en egen produktion. Man har strävat efter att kunna påverka sin vardag och de produkter som lämnar verkstaden.
För att förverkliga detta har man kontaktat formgivarna HC Ericson och Mårten Cyrén. Satsningen känns helt naturlig för företagets fortsatta utveckling. Att se formgivning som konkurrensmedel är idag ett självklart sätt att förstärka ett företags profilering på.  
  Valet av formgivare har bl a skett med tanke på deras dokumenterade kunnighet att jobba i nära samarbete med industrin.
Formgivarna såg i ett tidigt skede var företagets styrka och kompetens ligger, och ville därför lyfta fram hantverket och renodla formen. Processen har varit ett givande lagarbete med stort engagemang från alla inblandade parter.  
  Detta kan man tydligt se resultat av på utställningen 13 Bord.
Här visas alltifrån kavalett till brickbord.

Välkomna!

 

 

Back to