Bitte Nygren & Birgitta Ramdell

Ny chef på Form/Design Center!

Styrelsen fšr Svensk Forms lokalfšrening fšr SkŒne och Blekinge har utsett arkitekt SAR Birgitta Ramdell (fšdd -53) till ny chef fšr Form/Design Center i Malmš.

Birgitta Šr utbildad pŒ Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Hšgskola. Sedan 1998 har hon varit verksam som utstŠllningsarkitekt fšr H99, den stora bomŠssan som under sommaren Šgde rum i Helsingborg. Dessfšrinnan har hon haft olika befattningar, bl a pŒ Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg, senast som chefsarkitekt. Birgitta har alla de egenskaper som krŠvs fšr att driva Form/Design Center in i 2000-talet.

Birgitta tilltrŠder tjŠnsten den 1 januari 2000. Hon eftertrŠder Bitte Nygren, som numera Šr verksam som museichef pŒ Arkitekturmuseet i Stockholm.

Kontakta Pia Stenstrand, 040-10 36 10, om ytterligare information šnskas.

Form/Design Center 25 Œr i Hedmanska gŒrden, 35 Œr i Malmš! Form/Design Center grundades av Annika Heijkenskjšld 1964. De fšrsta tio Œren fanns utstŠllningen i anslutning till dŒvarande Malmš MŠsshallar pŒ Stadiongatan. 1974 flyttades verksamheten till Hedmanska gŒrden vid Lilla Torg.

Form/Design Center drivs av Svensk Forms lokalfšrening fšr SkŒne och Blekinge, som Šr en ideell organisation. 780 utstŠllningar om design, konsthantverk, och arkitektur har hitintills presenterats fšr en mycket stor publik. I huset finns ocksŒ ett tidskriftscafŽ och en butik.