13 november 2009 - 10 januari 2010

Det är ett faktum att klimatet förändras men hur snabbt vet vi inte. Men vi kan redan känna av: ökad medeltemperatur, höjd havsnivå, fler översvämningar och häftigare stormar för att nämna några.

För att minimera de skadliga effekterna måste vi förändra vårt sätt att tänka och leva. I utställningen "TALK CLIMATE" presenteras resultatet av några samtal om samhällsbyggande som nu förs i Malmö/Lund. Det handlar om förändrade attityder, omprövade värderingar och nya planeringsstrategier.

Utställningsrummet är också ett arbets- och mötesrum. Rummet utformas med ett arbetsbord för besökare, tjänstemän, politiker, studenter med flera, som kan använda rummet i olika perioder för arbeten och möten.

Utställningen visar sju stationer med olika teman:

• Tala med andra...? Resultatet av diskussioner mellan studenter från Lunds universitets program Sustainable Urban Design och studenter på Peking University.

• Vad är hållbart...? Klimat- och hållbarhetsaspekter i u-länder där framför allt de fattiga drabbas vid mer extrema väderförhållanden.

• Bygga i park...? På Arkitektskolan undersöker vi hur en park, eller ett grönområde, kan förses med ytterligare byggnader utan att parkens användning för allmänheten och mängden vegetation minskar.

•   Växtvärk...? Skall Malmö växa utåt, inåt eller både och? Tre alternativ visar hur Malmö kan fortsätta att växa efter det att utbyggnadsmöjligheterna i dagens översiktsplan förbrukats.

• Om havet stiger...? Om hundra år kan havet nå närmare tre meter över nuvarande havsnivå - lägre än tre meter ligger hela kusten, betydande delar av Malmös innerstad, hamnen och dessutom delar av stadens viktigaste utvecklingsområden.

• Energiarkitektur...? År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral.

År 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % med förnybar energi genom effektivare användning av energi, mer förnybar energi och anpassning till klimatförändringarna.

• Utomhus i mars...? I Norra Sorgenfri utvecklar Malmö stad ett kvarter, där utomhusklimatet får styra hur stadsplanen ska se ut. Ett försök att anpassa staden och stadslivet till framtidens klimat!

TALK CLIMATE är ett samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret i Malmö, Arkitektskolan i Lund och Form/Design Center i Malmö.
Form/Design Center ligger i Hedmanska gården vid Lilla Torg i Malmö. Den kringbyggda gården med anor från 1500-talet är förklarad som byggnadsminne. Handelsmannen Gabriel Hedman lät 1850 uppföra det stora spannmålsmagasinet som idag är Form/Design Center.

FORM/DESIGN CENTER
LILLA TORG, BOX 4309, 203 14 MALMÖ
TELEFON 040664 51 50, TELEFAX 040-97 00 53