Foto: Johan Kalén

KOLLA KOLLO Om koloniträdgårdar. 18 juni – 13 september

Det våras för kolonirörelsen. En generationsväxling pågår och unga barnfamiljer söker sig till områdena. Livet på koloni- eller odlingslotten ger inte bara närproducerade grönsaker, frukter och blommor utan också möjlighet till vila, rekreation, motion, umgänge och integration. Vikten av gröna lungor i växande städer kan inte betonas nog.

I över 100 år har det funnits koloniträdgårdar i Sverige. Fenomenet startade i Tyskland och spred sig via Danmark till Sverige. Det första området startade spontant vid Citadellet i Landskrona ca 1880. Dåtidens Guerilla Gardening? På 1890-talet lät Malmö Planteringsförening, numera Malmö Förskönings- och Planteringsförening, uppföra stadens första koloniområde vid Pildammarna. Ännu ett område i Malmö, 100-års jubilerande Zenith, kom delvis att grundas av föreningen.

Fritidsodling är en av de vanligaste fritidssysselsättningarna i Sverige. Koloniträdgårdsförbundet har över 25 000 medlemmar fördelade på 260 medlemsföreningar. Tillsammans med villa- och sommarhusägare odlar kolonisterna ett område stort som Blekinge. Skördarna räcker till att förse halva landets befolkning med fullvärdig vegankost!

Kolla Kollo visar trädgårdsklassiker och nyheter för kolonin, terrassen eller villaträdgården.
Till exempel gör designkontoret Byggstudio en staketinstallation och möbelprototyper för växter.
The Allotment Plot, ett projekt från SLU Alnarp, presenterar sitt projekt om odling i pallkragar.
Den hopfällbara innovativa trädgårdsboden av NOD, Natur Orienterad Design, för Svensk Skogsindustri visas som modell. Enegy Ball, ett litet och effektivt vindkraftverk med nyskapande design markerar miljöengagemang.

I den nya boken “Kolonikärlek – rapport från en dröm som lever” följer journalisten Ingrid
Sommar och fotografen Miriam Preis livet på olika koloniområden under ett helt år. Ett urval av de inspirerande bilderna finns med i utställningen.


DESIGNFENOMEN PÅ STAN En guide till Malmös sköna nya platser
18 juni – 13 september

Välkommen till Designfenomen på stan – en guide till Malmös skönaste platser:
Friisgatan/
Västra Rönneholmsgatan/
Stapelbäddsparken/
Norra Grängesbergsgatan.
Expeditionen för arkitektur och grafisk form vill i samarbete med Form/Design Center väcka intresse för och sätta fokus på intressanta design- eller arkitekturrelaterade fenomen i samtiden. I utställningen Designfenomen på stan kartlägger vi Malmös nya intressanta områden och för en diskussion om hur stadsdelar omvandlas sett i ljuset av hur andra större städer förändras.

Städer förändras hela tiden. Ibland är processerna spontana och småskaliga, ibland mer omfattande och pådrivna av politiker och investerare. Idag förtätas växande storstäder framförallt inåt. Allt fler vill bo och arbeta i centrum. Den täta, komplexa och överraskande staden som ideal är i ropet igen, efter nästan sextio års frånvaro. Malmö har en unik situation eftersom det här fortfarande finns oexploaterade platser för spontanitet och kreativitet mitt i stan. I takt med det ökade trycket på centrum kommer fler stadsdelar förändras.

Vi har tagit oss runt i Malmö och tittat på några av de ställen där man kan se förändringarna tydligast och samlat kunskapen om detta i en karta. De som blir nyfikna kan ta med sig kartan ut i stan och titta på stadens förändring.

Projektet har tre huvuddelar:
1. En karta – en insiderguide till Malmös skönaste gator lite utanför allfartsvägarna.

2. En del i ord och bild på kartans baksida som sätter platserna och staden utveckling i ett större sammanhang.

3. En utställning på Form/Design Center. Här presenteras kartan över Malmö samt diskussionen om stadens förändringsprocesser.
GLASVIS. Glas i urval. 26 juni – 23 augusti

Utställningen ”Glasvis” består av glas i urval, från unikat till servisglas, av följande formgivare:
Esmé Alexander
Lena Bergström
Maria Berntsen
Ernst Billgren
Catarina Giarimi
Åsa Jungnelius
Malin Lindahl
Cecile Manz
Mårten Medbo
Lotta Pettersson
Martti Rytkönen
Ingegerd Råman
Form/Design Center ligger i Hedmanska gården vid Lilla Torg i Malmö. Den kringbyggda gården med anor från 1500-talet är förklarad som byggnadsminne. Handelsmannen Gabriel Hedman lät 1850 uppföra det stora spannmålsmagasinet som idag är Form/Design Center.

FORM/DESIGN CENTER
LILLA TORG, BOX 4309, 203 14 MALMÖ
TELEFON 040664 51 50, TELEFAX 040-97 00 53