20 maj – 7 juni 2009

Foto: Johan KalénI årets elevutställning /STÄLLNING visar examens- och andra projektarbeten upp en stor variation såväl när det gäller teman som material, teknik, process och gestaltning. Den gemensamma nämnaren är kreativitet och ett stort engagemang i att på vitt skilda sätt kommunicera vår omvärld.

För första gången gör Konstfack i Stockholm ett gästspel under den nu årliga samlade skånska elevutställningen på Form/Design Center. Sju mastersstudenter från Konstfacks textilinstitution visar individuella arbeten inom olika textila områden. Med olika bakgrunder, skilda kulturer och synsätt, tar studenterna sig an det textila mediumet och gestaltar utifrån just sin verklighet. Utställningen visar att textil kan handla om både det materiella och det konceptuella.

Temat för studenterna från Landskaparkitektur, SLU Alnarp har varit att odla mat för hållbar utveckling. I utställningen står middagsbordet dukat med de sju examensarbetena och du kan plantera ett frö för att ta med dig hem som en start på din egna klimatsmarta, ekologiska och lokalproducerade fair-tradeodling!  

I utställningen ingår bloggen "Staden Gror", http://stadengror.blogspot.com - en sida om urban odling som är en del av ett examensarbete och samtidigt utställningen på internet.

Studenterna vid Industridesignutbildningen, LTH visar bland annat projekt med utgångspunkt från materialet kork. Här finns en korkskruv, en kylväska, en lampa och en produkt som ska göra läsandet i poolen och badkaret mer bekvämt. Här visas också ett flertal projekt om ljus och färg, en fettseparator, en modernisering av oket, navigationsinstrument för månytan och en skandinavisk kollektion för astronauternas boendemiljö.

Arkitektskolan vid LTH visar kandidatarbeten från kursen S.A.T - Space and Technology, vårterminen 2008. Kursen består av flera workshops ledda av gästprofessorer, med olika arbetssätt och fokus på digitala verktyg såsom Maya och 3dStudioMax. Vårterminen avslutas med delkurs där studenterna knyter samman terminens arbete på den plats i Västra Hamnen som de under terminen arbetat med.

Materiell & Virtuell Design vid Malmö Högskola visar examensarbeten med vitt skilda teman. Här finns bland annat den grafiska formgivningen till Advance Patrols nya album El Futuro, en grafisk profil för Brottsamnalys - ett företag vars verksamhet består av seriös brottsjournalitik, en webbapplikation för att beräkna besparingar med eTjänster, klädmärken med hållbarhetsfokus, en re-design av tidskriften Hennes.samt design av ett evenemang; Kickstarta Universitetsholmen! – Urbana upplevelser och framtidsvisioner.

Produktutveckling och design på Malmö Högskola har arbetat med utveckling av produkter eller processer på uppdrag av företag. Studenterna visar bland annat projekt där utmaningen varit att förbättra komforten på ståskal och korsetter för funktionshindrade barn och tonåringar. Det finns produkter som fokuserar på hållbar utveckling såsom skosulor framtagna för veganer, vindkraftverk och reducerad materialåtgång för displaysystem i wellpapp. De mer processorienterade projekten har tittat på effektivisering av produktutvecklingsprocesser hos företag och hur man säkrar kvaliteten vid framtagning av en produkt.
FORM/DESIGN CENTER
Lilla Torg, MALMÖ
Öppettider: tis–fre 11–17,
tors 11–18, Lör 11–16, sön 12–16