Foto: Johan Kalén

UTHÅLLIG DESIGN/ER
Elevutställning
19 maj- 4 juni 2006


Den årligt återkommande elevutställningen med projekt från Malmö Högskola och Lunds Tekniska Högskola

Produktutveckling & Design, Teknik och Samhälle, Malmö Högskola
PD är en utbildning med grunder inom både ingenjörskonst och design. PD visar sina examensarbeten vilka alla är utvecklingar av en produkt, endel är nyutvecklingar och andra är vidareutvecklingar.
T ex Screen Off går ut på att utveckla ett nytt, flexibelt vikväggssystem som kan användas både i offentlig och privat miljö. Ett annat har arbetat med företaget Besam, som tillverkar automatiska dörrsystem av olika slag. Ett gemensamt formspråk för de skiftande produkterna har arbetats fram för att etablera en typisk ”Besam-design”. Ett tredje har formgivit en gaming-mus till datorspel för Qpad som med känsla, utseende och teknologisk överlägsenhet ska kunna slå sig in på marknaden.

Materiell och Virtuell Design, K3, Malmö Högskola
MVD är en bred designutbildning med rötterna i visuell kommunikation och produktdesign. Även MVD visar sina examensarbeten och här finns
bl a nytänkande förpackningslösningar som ”Go low” till nyttigare snacks och ”Istid” till frozen daquire. Andra exempel är ”Kalkondesign” - hur man stickar en fågel eller en punkig informationskampanj om benskörhet ”Break a leg”.

Industridesign, Lunds Tekniska Högskola
ID ställer ut 3 olika projekt:
Living in a small Space,
projekt i årskurs 1
År 2030 kommer 60 % av jordens befolkning att bo i städer. Att kunna utnyttja en liten yta effektivt kommer att vara en förutsättning för att alla skall ha någonstans att bo. Uppgiften var att utveckla en produkt med ett uppenbart resultat som kan vara till hjälp när man tvingas bo på en liten yta.
It is all in your head
Är en workshop som genomförts av studenter från årskurs 2-4. Projekten behandlar vidskepelse, pinsamhet, fobier och lättare tvångstankar som sällan
är föremål för uppmärksamhet och diskussion.
Frågeställningen var hur dessa företeelser kan gestaltas. Projekten föreslår lösningar på konkreta problem eller kommenterar. Resultatet ställdes ut på årets möbelmässa i Milano.
LED-Project,
projekt i årskurs 2
De första användbara LED, Light Emitting Diods (lysdioder) utvecklades i början av 60-talet, de senaste åren har ljusstyrkan ökat så mycket att man kan börja använda dem som ljuskälla i armaturer. Uppgiften var att utveckla en armatur med ett uppenbart användningsområde baserat på LED som ljuskälla. Vissa delar av projektet drivs av en solpanel som är placerad på gården. Solpanelen har en effekt på 150 W och levererar 24 V likström och den genererar inte växthusgaser. Projektet genomfördes i samarbete med IKEA genom Jon Karlsson.

Arkitektskolan, Lunds Tekniska Högskola
Arkitekterna visar ett urval av sina examensarbeten. bl a visas Måns Thams förslag för Slussen i Stockholm. Detta har rönt stor uppmärksamhet i dagspress, TV och fackpress efter att konstakademien ställt sig bakom och som nu finns på Stockholms stad hemsida som ett av fyra förslag.