ORSAKER
Formgivning av Anna Kraitz
20 maj - 19 juni
Anna Kraitz tilltalas av det ickeperfekta, att man även i industriellt tillverkade föremål kan finna olikheter eller saker som på annat sätt ”stör”. Hennes strävan är att objekten ska få sin egen personlighet, en slags bångstyrighet. Att de bär en berättelse och kommunicerar med den som använder dem. När hon formger sina föremål utgår hon från sig själv, sina minnen och erfarenheter. Uttrycket är lika viktigt som funktionen.

Anna Kraitz har en spännande produktion av möbler och produkter i egen regi. Nu visas för första gången prototypen till tekannan Lust. I familj med den generösa, färgglada porslinskoppen You som kom redan 2001. Ny är också en lampa med fläta och pallen Angel som gjorts för Svenskt Tenn. Anna Kraitz har dessutom bland annat gjort möbler för Källemo och lampor för Belysningsbolaget.

Anna Kraitz är en av landets mest uppmärksammade unga formgivare, född 1973 i Ängelholm. Hon är utbildad vid konstakademien i Budapest och vid Beckmans skola i Stockholm där hon för övrigt sedan några år tillbaka undervisar. Anna Kraitz har även uppmärksammats internationellt med utställningar i t ex New York, Washington, London och Tokyo.
KLARA FÄRDIGA GÅ!
Examensarbeten och projekt från Malmö Högskola, K3 och Produktutveckling och Design, LTH, Industridesign och Arkitektur, Mediagymnasiet, Universitetsholmens gymnasium
20 maj- 5 juni

KLARA FÄRDIGA GÅ är ett samarbete mellan LTH, Malmö Högskola och Mediegymnasiet och Universtietsholmens gymnasium i Malmö. Projekten som ställs ut är ett urval av studentprojekt som gjorts under 2004-2005.

LTH-Industridesign visar tre olika projekt:
-School Lunch Projekt. Studenter i årskurs 4 fick i uppgift att formulera en version för skolmåltidsupplevelsen mot bakgrund av att många elever väljer att inte äta i skolan. Den sammansatta kosten ersätts av skräpmat och godis med följd att prestationsförmågan sjunker.
-Fabric & Space. Att tillverka tyg är ett hantverk som utvecklats under många tusen år. Materialets egenskaper gör att det i vissa sammanhang har stora fördelar, i andra fungerar det inte alls. Studenter i årskurs 1 utvecklade en tredimensionell produkt av tyg.
-Homewear, Homeware, Homewhere? Uppgiften var att utveckla produkter för modeföretagen CP Company och Store Island för människor ”on the move”. Den genomfördes i samarbete med Facoltà del Design - Politecnico di Milano och School of Architecture and Design - University of Brighton. Premiärvisning skedde i samband med årets möbelmässa i Milano.

LTH-Arkitektskolan:
-Fantasiprojektet. På sju veckor har studenterna i årskurs 2 byggt en stol och en lampa. De har också skapat ett sammanhang med figur, byggnad och objekt. En unik konceptuell process har gjort att varje objekt har en intressant historia att berätta.

Malmö Högskola-Produktutveckling och design: -Examensutställning 2005. Avgångsstudenterna visar projekt av stor variation, allt från mp3-spelare till kremeringsugn för häst. Utställningen visar designprocessens olika faser från idéer, tankar och visioner till färdig produkt.

Malmö Högskola K3-Materiell och virtuell design: -Ett urval av årets examensarbeten - allt från fotbollskort till ny mobil kommunikation.

Malmö Högskola K3-Media och kommunikationsvetenskap:
-Lyfter fram en "spelmatta" som inspirerar till lek och rörelse.

Malmö Högskola K3-Interaktionsdesign:
-Den ofrivilliga dansmaskinen-överlämna kontrollen över kroppen till tekniken. -iBikt-med hjälp av sensorer vet prästen Efraim när och vad han ska säga. -Singel Mingle-två stolar kommunicerar och utforskar stereotyper om manligt och kvinnligt. -Sans-rör vid Sans-boxen och rörelsen upprepas i en mottagarbox långt bort.

Mediegymnasiet och Universitetsholmens gymnasium:
-Malmö stad Design Award 2005/Design i skolan är ett delprojekt i stadens satsning under Designåret. De två gymnasieskolorna inbjöds till en tävling med uppgiften att komma med förslag på hur morgondagens mötesplatser kan gestaltas. Platsen kunde vara en fysisk plats eller en virtuell plats i cyberspace. Den kunde också vara en produkt, ett spel eller en offentlig utsmyckning som bidrar till människor möts.
Åtta förslag redovisas och prisutdelning sker den 27 maj.