Jane Barks bilder
Från femtiotalet till idag

15 mars—14 april 2002

Jane Bark är en av Sveriges mest kända illustratörer. Hon började sin karriär som modetecknare på på DN:s tecknarstuga 1956 och fortsatte sedan som freelancer med mode- och tidningsillustrationer.

Under 1960-70-talen blev Jane Bark en av tidningen Feminas mest folkkära illustratörer med sina fylliga kvinnor och nyrealistiska novellillustrationer som starkt kontrasterade mot det tidigare romantiska veckopressidealet.

Under 1980- och 90-talen varvade hon illustrationer för tidningar med reklam och illustrationsjobb, bl a illustrerade Jane Bark stora annonskampanjer för Alfa Laval och ABB. 1985 valdes Jane Bark som enda kvinna in i Reklamförbundets Platinaakademi.

Form/Design Center visar den retrospektiva utställningen Jane Bark-Från femtiotalet till idag med bilder från 50-talet till idag.Det är den tredje utställningen i raden med porträtt av grafiska formgivare och arrangeras i samarbete med Reklam & Designhistoriska föreningen. Tidigare grafiska formgivare som visats fram är Ib Thaning (1987) och Olle Eksell (1999).

Den nyligen utgivna boken "Jane Barks bilder från femtiotalet till idag" kommer att finnas att köpa till specialpris under utställningstiden. Möt Jane Bark lördag 9 mars och söndag 10 mars på Form/Design Center där hon signerar sin bok.