Jaenecke & Samuelson
7 dec 2001—6 jan 2002

På Form/Design Center visas från 8 december till 6 januari en utställning om arkitekterna Fritz Jaenecke och Sten Samuelson och deras verksamhet från 1951 till 1970. Utställningen består av foton, ritningar, modeller och möbler.

Jaenecke och Samuelson har satt betydande spår i Malmö och på flera andra platser såväl i Sverige som utomlands. De bildade tillsammans ett av efterkrigstidens mest framgångsrika och produktiva arkitektkontor i landet. Från 1951 arbetade de tillsammans och gestaltade en lång rad intressanta byggnader. Deras arkitektur kombinerade en funktionalistisk saklighet med ett ofta djärvt och expressivt formspråk. I jämförelse med mycket annat som byggdes i Sverige under 1950-talet var deras arbeten mer radikalt moderna. De strävade efter att ge varje område eller byggnad en tydlig identitet, vilket kommer väl till uttryck i exempelvis ett bostadsområde i Östra Sorgenfri med sina lutande balkongfasader och i "boggivagnen" vid Köpenhamnsvägen med sin karakteristiska takform. Ett par av Jaenecke och Samuelsons mest kända verk är Malmö Stadion och Nya Ullevi i Göteborg där de med en konstruktivistisk estetik förenade arkitektur och ingenjörskonst till en monumental och dynamisk enhet. 1957 deltog de, som enda svenska arkitekter, i den internationella bostads-utställningen Interbau i Berlin. Utställningen bestod av modernistiska flerbostadshus ritade av erkända arkitekter som Oscar Niemeyer, Alvar Aalto och Le Corbusier.

Deras byggnader blev ofta internationellt uppmärksammade och publicerades regelbundet i olika arkitekturtidskrifter. Omkring 1970 gick Jaenecke och Samuelson skilda vägar. Ett tjugoårigt framgångsrikt samarbete var då slut, men de arkitektoniska avtrycken vittnar fortfarande om deras stora inflytande.

Utställningen har producerats inom ramen för projektet Storstadens Arkitektur och Kulturmiljö. Projektet initierades genom den s k Storstadspropositionen 1998 och har som syfte att öka kunskapen om efterkrigstidens arkitektur. Det bedrivs parallellt i Stockholm, Göteborg och Malmö och samordnas av Riksantikvarieämbetet. I Malmö har projektet genomförts av Malmö Kulturmiljö på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne Län. Ansvariga för utställningen har varit Anna Ingemark och Tyke Tykesson.

Föreläsning
I samband med utställningen arrangeras söndagen den 6 jan kl 15.00 en föreläsning om Jaenecke och Samuelsons arbete. Föreläsare är Tyke Tykesson, projektledare för Storstadens Arkitektur och Kulturmiljö.

Vernissage lördag den 8 dec kl 14—16.

Utställningen invigs kl 14.45 av
Olof Hultin, chefredaktör för tidskriften Arkitektur.