Pressmeddelande Malmö 981006

David design lämnar Swecode. Swecode har varit en oehört lyckad satsning som nådde en kulmen under årets Milanomässa där vi tillsammans med Restaurang Sturehof, Illegal/Ellegal, Diesel Music, Stockholm New och Wallpaper genomförde utställningen "Living in Sweden" med stor framgång. Swecode grundades 1994 av ett antal mindre aktörer som alla hade en gemensam grundsyn på design och en idé om att nå ut på den internationella marknaden. Det fanns klara samordningsfördelar att inleda denna satsning gemensamt. David design har nu kommit till en punkt då vi anser att vår meverkan i Swecode har tjänat sitt syfte och vi vill nu prova att marknadsföra oss enbart som David design. Vi tror att det kommer att stärka vårt varumärke och vi kommer att kunna lägga upp mål, marknadsföring, strategier etc helt enligt våra egna ideér. Vi blickar med spänning och tillförsikt mot framtiden. För närvarande har vi ca 150 återförsäljare i 15 länder. Vi kommer (om våra planer håller) att genomföra mässor i Köln, Frankfurt, Stockholm, Milano, New York och London under 1999. Under 1998 kommer vi att presentera ett antal nya spännande produkter. Vi arbetar för närvarande på en stapelbar stol med tillhörande bord av Eero Koivisto, ett soffprogram bestående av ett stort antal byggbara delar av samma formgivare. En väggtidskriftsamlare av Mats Theselius och ett vacuumformat fat/låg skål av Eero Koivisto är andra produkter på gång. Vi hoppas att vår ömsesidiga relation kommer att vara fortsatt positiv och slutligen önskar vi de övriga medlemmarna (Asplund, Box och cbi) lycka till i deras fortsatta gemensamma arbete inom Swecode.

Vänliga Hälsningar David Carlson

David design,
Stortorget 25, 211 34 Malmö, Sweden
Tel +46(0)40 300000
Fax +46(0)40 300050
E-mail info@david.se
Internet www.david.se