Moderna Möbelklassikers permanenta plastutställning av möbler och bruksföremål kan ses i en del av butiken. Den visar på den upptäckarlust, fantasirikedom och färgglädje som drabbade designers och tillverkare på 60-talet.

Plast 1960-1970

Mer om plast...