Carl Hansen


On the 2nd April 2004 Hans J. Wegner will be able to celebrate his 90 years birthday.

On the 2nd April 2004 Hans J. Wegner will be able to celebrate his 90 years birthday. A long life of incredible creativity is behind this great Danish architect, who has positively influenced our lifestyle, taste for attractive settings and decoration of our living areas. To celebrate the day for Hans J. Wegner and for all of us – we have decided that all CH 24/Wishbone Chairs ordered from Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S on the birthday, 2nd April 2004 will be provided with a discrete engraving of the date and mentioning of the birthday at the lower part of the side bar. The engraving will be free of any extra charges. To qualify it is necessary to order the chairs on the exact day either via the enclosed order formula directly by telefax, e-mail or phone. Due to technical reasons, please note that coloured chairs cannot be engraved.

YES PLEASE
I would like to order the following to day, the 2nd of april 2004:
[ ]pcs. CH24 Beech [ ]pcs.CH24 Ash [ ]pcs. CH24 Maple [ ]pcs. CH24 Oak
[ ]pcs. CH24 Cherry
For every chair 1 poster is delivered free of charge.

Signature and Company stamp:

 


Den 2.april 2004 fylder Hans J. Wegner 90 år.

Den 2. april 2004 fylder Hans J. Wegner 90 år. Et langt og utroligt kreativt liv ligger bag denne store danske møbelarkitekt,som har haft indflydelse på vor positive udvikling i livsstil,holdning til smukke omgivelser og boligindretning. For at fejre selve dagen for Hans J. Wegner og alle vi andre – har vi besluttet, at de CH 24/Y-stole, der bliver bestilt hos Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S på selve fødselsdagen 2. april 2004, alle vil blive diskret indgraveret nederst på venstre sidesprosse med datoen og en memento om fødselsdagen.Indgraveringen foretages uden nogen form for pristillæg. For at kvalificere sig er det nødvendigt,at stolene bestilles på selve dagen enten via den vedlagte bestillingsformular direkte på fax ,e-mail eller telefon. Der gøres dog opmærksom på, at farvede stole af tekniske årsager ikke vil kan indgraveres.

JA TAK,
jeg vil gerne bestille følgende i dag, d. 2 april 2004:
[ ]stk. CH24 Bøg [ ]stk. CH24 Ask [ ]stk. CH24 Ahorn [ ]stk. CH24 Eg
[ ]stk. CH24 Kirsebær
For hver stol medfølger 1 poster gratis.

Underskrift og firmastempel:

 


Am 2. April 2004 wird Hans J. Wegner 90 Jahre.

Am 2. April 2004 wird Hans J. Wegner 90 Jahre. Ein langes und unglaublich kreatives Leben liegt hinter diesem großen dänischen Möbelarchitekt,der einen positiven Einfluss auf unserer Entwicklung innerhalb Lebensstil, Einstellung zu schöne Umgebungen und Wohnungseinrichtung gehabt hat. Um den Tag für Hans J. Wegner und uns anderen zu feiern haben wir entschlossen die CH24 Stühle (den Y-Stuhl) die am Geburtsdatum 2 April 2004 bei Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S bestellt wird, diskret unten auf der linken Hintersprosse mit dem Datum und ein Memento betreffend den Geburtstag eingraviert wird. Diese Eingravierung wird ohne jeglichen Aufpreis ausgeführt.Um für diese Eingravierung in Frage zu kommen müssen die Stühle am Tag bestellt werden,entweder via den beigelegten Bestellungsformular direkt bei Fax, Mail oder telefonisch. Es wird darauf hingewiesen, dass farbige Stühle aus technischen Gründen nicht eingraviert werden können.

JA DANKE,
ich möchte folgendes bestellen heute,d 2.April 2004:
[ ]Stück CH24 Buche [ ]Stück CH24 Esche [ ]Stück CH24 Ahorn
[ ]Stück CH24 Eiche [ ]Stück CH24 Kirsche
Für jeden Stuhl wird 1 Poster umsonst mitgeliefert.

Unterschrift und Firmenstempel:


Carl Hansen