Terra

Terra
Stopper i terracottafärgad betong,
som ett alternativ till de vanliga betongsuggorna.
Produceras av Nola.