ByarumsBruk

Stockholm Furniture Fair 9–13/2 2005

Jujol Soffa
Kring förra sekelskiftet började möbler för trädgården bli alltmer populära. Ofta omtolkades varianter från tidigare epoker och exklusivare sammanhang och anpassades för att göras tillgängliga för flera. Senare omtolkades även dessa möbler, osv.
Trädgårdens möbler har ofta haft ett starkt inslag av tillbakablickande.
Vad har nu detta med Jujol att göra? Inte mer än att det har varit inspirerande att reflektera över den här typen av möblers ursprung och historia under arbetet.
Och jag har valt att inte avlägsna mej särskilt långt från den traditionella trädgårds- och parkmöbeln, snarare har det blivit ännu en omtolkning. Jag tror att alla som ser Jujol känner igen den – med sina pinnar och gjutna gavlar blir den en arketyp i trädgården och parken.
Det har varit väldigt spännande att utforska tidigare formideal för att se om det går att göra något med rik form och detalj som på något sätt - andas nutid.

Jujol Bänk
Jämsides med arbetet med Jujol Soffa har Jujol Bänk vuxit fram. Det behövs ett komplement till soffan, en bänk, sittbar från flera håll och helst samma pinnar som i soffan. Lösningen blev omegaformade gavlar som ger den en tydlig och självständig karaktär.
Design: Mårten Cyrén.

 

 

ByarumsBruk
Byarum, 567 92 Vaggeryd
Tel: 0393 - 222 10. Fax: 0393 - 223 80
E-mail: byarum@byarumsbruk.se

Utställningar/Showroom:
Stockholm B3, Barnhusgatan 3. Tel: 08 - 21 42 31
Göteborg L6, Lasarettsgatan 6. Tel: 031 - 13 83 90
Byarum Fabriken. Tel: 0393 - 222 10 

 studio@scandinaviandesign.com