VÄXTKÄRL STOR RELIEF
Tillverkad i sandgjuten, återvunnen aluminium.
Levereras natur (rå aluminium), svart, grågrön (RAL 7009) eller målad i valfri färg.
Mått: Höjd 78 cm. Längd x Bredd 78 x 78 cm. Vikt 80 kg.

PLANT POT STOR RELIEF
Made of sand cast, recycled aluminium.
Available natural (raw aluminium), black, green grey (RAL 7009)
or painted in any color of your choice.

Made in Sweden.

Design: Signe Persson-Melin 2010

Acrobat

Fakta om Aluminium
8% av jordskorpan består av aluminium.
Aluminium kan återvinnas med låg energiinsats och liten miljöpåverkan.
På Byarums Bruk använder vi endast återvunnen aluminium.

Facts about Aluminium
8 % of the earth’s crust consists of aluminium.
Aluminium can be recycled using only a small amount of energy,
and with very little effect on the environment.
At Byarums Bruk we only use recycled aluminium