För att tillverka en produkt i gjutgods behöver man en gjutmodell kring vilken formen görs en formflaska som bildar en ram runt och håller samman formen och formsand.
Formflaskan är oftast tvådelad och formningen börjar med att formaren placerar under- respektive överflaskan på modellen, t ex en soffgavel. Sedan fyller man flaskorna med formsand som packas kring modellen. Vid handformning görs detta med ålderdomliga handredskap, men vid maskinformning pressas sanden under högt tryck i en formmaskin, som drivs med komprimerad luft.
När sedan formen är bakad, kan man lossa flaskhalvorna från modellen. Men sandformen är skör och kan lätt brista, och formaren tvingas ibland laga formen med hjälp av sitt universalverktyg – lansetten.
Med sin lansett gör sedan formaren ett hål i överflaskans form (s k ingjut) och lägger slutligen samman de båda flaskhalvorna. Så är formen färdig och avgjutaren kan fylla den med smält metall.
När metallen har stelnat slår uppslagaren sönder formen. Formsanden transporteras bort för att användas till nya formar medan soffgaveln går vidare till renseriet där ingjutet sågas av och gjutskägg och grader slipas bort.
När vi gör en urna, måste vi ta hjälp av ytterligare en yrkesman, kärnmakaren, som i en kärnlåda bakar kärnor av sand. När formaren sedan formar en urna, börjar han på samma sätt som när han gör en soffgavel. Men innan han lägger ihop de två flaskhalvorna, placerar han en eller flera kärnor i underflaskans formhalva.
HomeFöretaget Produkter Nyheter Utställningar Press avdelning Historik Kontakt