SIR Arkitekter finns representerade på Bo97
- i 6 av Jakri´s 7 småhus
 
 

 

Välkommen för en närmare presentation

Oscar Heijkenskjöld, Inredningsarkitekt SIR

Sia Johnson, Inredningsarkitekt SIR

Bertil Ahlqvist, Inredningsarkitekt SIR

Monica Riton, Inredningsarkitekt SIR

Inger Finnman, Creative Designer SIR

Karin Ljungberg och Doris Josefsberg-Zelwag,
Inredningsarkitekter SIR