18 nov - 7 jan 2001
Design Bang & Olufsen – 1925–2000
Bang & Olufsen är ett av Nordens mest
designintensiva företag.
I samband med 75-årsjubileet presenteras ett urval
av deras främsta produkter.

DESIGN BANG & OLUFSEN

Röhsska museet 18 november 2000 - 7 januari 2001

Design Bang & Olufsen är en presentation av företagets
sjuttiofemåriga historia. Det urval av produkter som ingår i utställningen
speglar en konsekvent designfilosofi som i några fall
utgör milstolpar i nordisk, och till och med internationell,
designhistoria.

Att visa Bang & Olufsen på Röhsska passar väl in i den
nordiska design- och konsthantverksprofil som museet
utvecklat alltmer under senare år. Utställningen är producerad av
Röhsska museet i samarbete med Bang & Olufsen.

Utställningen Design Bang & Olufsen
öppnar för publik lördagen den 18 november kl. 12.00.

För mer information:
Informationsansvarig, Röhsska museet,
Linnea Kongbäck, tel: 031-61 38 88.
E-post: linnea.kongback@designmuseum.se