artek

Artek - Konst och teknologi nu och i framtiden
 
Artek förvaltar sitt 70- åriga arv och går samtidigt in i en spännande era med intressanta projekt samt två nya formgivare, Eero Aarnio och Harri Koskinen.
 
I år fyller Artek 70 år. Bolaget Artek grundades med visionen om att bli ett globalt företag, där ambition och kunskap ska förenas med talangfull design och hög kvalité och där mänsklig design och individen ska lyftas fram.
 
Arteks framtidsvision bygger på företagets 70-åriga arv och starka samhällsvärderingar. Inför framtiden betonar Artek det långsiktiga tänkandet i det strategiska arbetet med engagemang från ledning såväl som de anställda. Den tidlösa industridesignen har varit företagets grund sedan starten och speciellt viktigt är att designprocessen får ta sin tid. Exempelvis tillbringade Alvar Aalto tre år med att designa den trebenta pallen som idag är en inredningsikon.
 
Arteks industridesign lämnar utrymme för individuell smak. Det handlar om hållbara alster där kunden själv kan påverka designen på produkterna de väljer för sina hem eller offentliga miljöer. Alvar Aalto såg hemmet som ett porträtt av sin ägare och denna respekt för individen lever fortfarande kvar hos Artek. Möblerna ska vara funktionella och bekväma, samtidigt som de ska stimulera till ett socialt, estetiskt och själsligt rikare liv. Dagens allmänhet är mer insatt i design, och deras designintresse styrs inte av inkomst eller utbildning, utan av ett intresse för produkter med historia och själ. Därav är Arteks kulturella värde är viktigare än på länge.
 
Naturmaterial och då speciellt finskt trä är en fortsatt viktig del av Arteks framtid.
 
TEKES (National Technology Agency of Finland) har visat förtroende för företaget och stöder Arteks produktutveckling och därmed också Arteks framtida projekt.
 
Alvar Aalto Stiftelsen förblir en viktig del, och en aktiv dialog förs för att sprida kunskap samt att återintroducera produkter till en ny kundkrets– Arteks humanistiska filosofi berör allt och alla.
 
Framtidens strategi innebär även att knyta till sig nya talanger för att stärka det redan namnkunniga teamet av formgivare som finns inom företaget. Artek har nu äran att välkomna två enastående designers, Eero Aarnio och Harri Koskinen.


Mirkku Kullberg, VD Artek, säger:
Jag känner att Artek tar steget in i en ny era. Värderingarna som Artek representerar har kanske aldrig varit mer aktuella än i dag. Kvalité och engagemang kommer att ersätta slit-och-släng kultur. Vi har förmånen att blåsa liv i den inspirerande Artekfilosofin och Eero och Harri förstärker Artek – det är en stor ära att ha dem ombord.


Tom Dixon, Creative Director Artek, säger:
Jag anser att det finns plats för ett globalt märke med skandinavisk känsla på den internationella marknaden. Ett märke som är hållbart och bärkraftigt och som förstår möbler ur en arkitektonisk synvinkel samt är experter på att applicera teknik på naturmaterial.  Det märket är Artek. Vi vill hålla fast vid varumärkets finska arv och samarbeta med ledande finska designexportörer. Vi kommer definitivt att stå bakom en stimulerande internationell designdialog.


Eero Aarnio säger:
Uppdraget är en utmaning, men jag känner att alla bitar börjar falla på plats nu. Jag har designat allt från en tandpetare till ett hus. Jag respekterar Arteks holistiska tänkande och samspelet mellan interiör och omgivning. Jag har haft förmånen att arbeta som finsk designer i en internationell miljö under en lång tid och jag tycker att det är viktigt att den kunskapen och yrkesskickligheten förs vidare samt utvecklas. Material har aldrig begränsat mig; jag är först och främst industridesigner. Den tekniska produktutvecklingen är viktig för mig och jag vill vara involverad i processen från början till slut. Jag har massor av energi och idéer; erfarenhet och innovation faller samman hos Artek, mig själv och det här projektet.


Harri Koskinen säger:
Det här uppdraget är ett fantastiskt tillfälle. Artek är definitivt ett prestigefyllt varumärke med en beaktansvärd historia. Artek, som grundades med idén om att vara ett internationellt företag, omfattar värderingar som god kvalitet och hög standard. Hos Artek föregår en noggrann analys handlande och sammantaget ger detta en enastående utgångspunkt för framtida succéer. Jag ser en ny början hos Artek; Mirkkus inträde i företaget har fört med sig mycket positivt. Signalerna är tydliga: någonting är på gång.

 

artek

Email Artek