Tio villor, 1664 –1968
23 maj –17 augusti 2003

I Arkitekturmuseets lokaler på Fredsgatan 12 öppnas den 23 maj en elevutställning om tio inflytelserika villor i Stockholms-området från skilda tidsepoker. Den belyser den naturnära bostadens utveckling, från borgerskapets sommarnöjen under 1700-och 1800-talet till 1900-talets mer påkostade permanentbostäder i de nya förorterna. En genomtänkt bostadsarkitektur som förenar antika förebilder från Medelhavet med nordeuropeiska borgerliga ideal och lantlig romantik, så småningom också med en nyare tids rationalitet.

Förhoppningen är att denna utställning skall öka förståelsen för villaarkitekturens särskilda kvaliteter, som ofta är mycket stora men lätt går förlorade vid förändringar. Få byggnads-typer är så utsatta för omedvetna ombyggnader som villor.

Tio villor i Stockholmsområdet har studerats under läsåret och presenteras i utställningen. De är i kronologisk ordning: Groens malmgård på Södermalm, Listonhill på Djurgården ritat av Fredric Magnus Piper,Sagatun i Mälarhöjden av Ekmans snickerifabrik, Grünewaldvillan i Saltsjöbaden ritad av Ferdinand Boberg, Tallom i Stocksund ritad av Lars Israel Wahlman, Villa Snellman i Djursholm ritad av Erik Gunnar Asplund, Villa Markelius i Nockeby ritad av Sven Markelius, Villa Arken på Lidingö ritad av Cyrillus Johansson, Villa Nyrén i Äppelviken ritad av Carl Nyrén och Villa Delin i Djursholm ritad av Lola Geisendorf.

Fokus är på planlösningar, interiörer, trädgårdar, hygien och förändringsmönster.

Utställningen är ett samarbete mellan Arkitekturmuseet och avdelningen för Restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolans Arkitekturskola.

Välbefinnandets alkemi
Tisdag 3 juni kl.18.00 i Konstakademiens hörsal.
I samband med utställningen föreläser Fredric Bedoire, professor i arkitekturhistoria vid KKH, om villan som arkitektonisk idé.

Offentliga visningar av “Tio villor,1664 –1968 ”och den samtidigt pågående utställningen “Det lilla trädgårdshuset”, torsdagar kl.13.00 mellan 3/7 –14/8.