Mellan fasaderna – Stockholm
genom Konstfacks ögon

11 augusti–8 september 2002, Fredsgatan 12

Med anledning av Arkitekturåret 2001 och Stockholm 750 år gick studenterna i årskurs 2 på Konstfack på upptäcktsfärd i Stockholm för att dokumentera sådant de tycker är värt att uppmärksamma. Det har blivit hundratals bilder från ett Stockholm som finns, men som sällan presenteras i arkitekturböcker och -guider, dvs. affischer, skyltar, texter, yteffekter, kiosker, graffiti, rör, elinstallationer, bortglömda platser, bortglömda konstverk, oplanerade och planerade mönster, papperskorgar, reklam, klotter, brounderreden, naturligt och artificiellt ljus… En del av detta är resultatet
av politiska beslut, annat har tillkommit av slump eller genom spontana infall.

På Arkitekturmuseet har bildmaterialet kondenserats och koncentrerats. Här visas offentlig konst – bara för hundar?, siffermani och siffermagi, folkets egna avtryck, den råa betongens förföriska ytor, grafiska tecken, lustfyllda
affärsskyltar, reklamens budskap förvandlade till konst, design som försöker spela osynlig, en klassresa i dörrhandtag, kulturhotade, vackra brunnslock, design som gör allt för att synas, märkliga barnlekredskap, absurda
installationer, broar ur underperspektiv. Somligt är anonymt, annat är extremt personligt. I stadens mellanrum – mellan husen och fasaderna – finns det oväntade, det dramatiska, det poetiska, det fula, det vackra och irrationella.
Vad är det som påverkar vår upplevelse av stadsmiljön? Hur får en miljö karaktär? Vad betyder materialen och detaljerna för helheten? Vad sker i mötet mellan allt det som ska samsas i stadsrummet? Det är några av de frågor som Konstfacksstudenterna ställer.


Medverkande: studenter i åk 2, Konstfack
Utställningsarkitekt och grafisk formgivare: Calle Ljungström,
åk 2 vid Institutionen för Grafisk Design & Illustration, Konstfack
Projektledare: Kerstin Wickman, professor i design- och konsthantverks-historia, Konstfack

Utställningen pågår fr.o.m. den 11 augusti – 5 september
Öppettider: tisdag–torsdag 11–20, fredag–söndag 11–18
Fri entré.


Between the façades - Stockholm
through the eyes of University College of Arts, Crafts and Design


On account of the Year of Architecture 2001 and the 750th anniversary of Stockholm the students at the University College of Arts, Crafts and Design set out to explore Stockholm. The result was a photo documentation with hundreds of pictures from a Stockholm that exists, but rarely is presented in architectural- or guidebooks. The selection of photos in the exhibition show posters, signs, surfaces, newsstands, tubes, electrical installations, forgotten places, forgotten works of art, planned and unplanned patterns, wastepaper baskets, advertising, graffiti, bridgeheads and more. Some are results of political decisions, others have come into being by chance or spontaneous fancies. Some are anonymous, others are extremely personal. Between the buildings and the facades of the city - you can find the unexpected, the dramatic, the poetic, the ugly, the beautiful and the irrational. What effects our experience of an urban environment? How does a city get it's character? In what way can different materials and details influence the overall impression? What happens when all the different parts in the urban situation coincide. These are some of the questions that the exhibition at Fredsgatan 12 rise?