Utställning på Arkitekturmuseet
Svenska ambassaden
Sverigebild i arkitektur och design
28 augusti — 28 oktober

En utställning i samarbete med Statens Fastighetsverk och UD

Ett urval av de senaste 40 årens svenska ambassadarkitektur kommer att visas i en stor utställning på Arkitekturmuseet.

Med nytagna fotografier av Åke E:son Lindman, modeller, möbler, ritningar och andra föremål presenteras bl. a ambassaderna i Tokyo, Brasilia och Berlin. Utställningen diskuterar hur Sverige använder arkitektur och design för att presentera sig i utlandet, historiskt såväl som i framtiden.

De aktuella tävlingsförslagen till residens i Pretoria presenteras också.

Utställningen invigs den 28 augusti av utrikesminister Anna Lindh i samband med
ambassadörsmötet i Stockholm.

För mer information kontakta:
Susanna Janfalk tel 08 — 587 270 27
susanna.janfalk@arkitekturmuseet.se

----

The Swedish Embassy
A picture of Sweden in architecture and design. In co-operation with the National Property Board and the Swedish Foreign Office. August 28th - October 28th.