Arkitektur 100 år

Tidskriftsomslag från Arkitektur/Byggmästaren
1901-2001.

8 juni — 29 august

Det är i år hundra år sedan Sverige för första gången fick en tidskrift om arkitektur. Den ursprungliga titeln "Arkitektur och dekorativ konst" speglar gemenskapen med konstnärerna, liksom 1920-40-talens titel "Byggmästaren" skvallrar om arkitekternas syn på yrket i uppförandet av det moderna Sverige. Med övergången till den ny-gamla titeln "Arkitektur" markerade arkitekterna vid femtiotalets slut distansen till det allt mer industrialiserade byggandet.

I samband med 100 års-jubileet presenterar Arkitekturmuseet en utställning i samarbete med tidskriften Arkitektur.

Utställningen visar ett urval omslag från tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren. Här finns såväl tidstypiska teckningar från brukarplaneringens 1970-tal, som grafiskt stringenta bilder av Evert Lundquist och Olle Bærtling, som högklassig fotokonst av exempelvis Lennart Olson samt skisser av arkitekter som Ralph Erskine.

Tidskrifterna har på gott och ont varit med om att forma bilden av det svenska 1900-talets arkitektur, men också varit forum för livaktig debatt. I utställningen finns tillfälle till fördjupning i en i det närmaste komplett serie av Arkitektur och Byggmästaren, en kunskapskälla på mer än 36 000 sidor.

Arkitektur ställt samman ett urval av textutdrag ur hundra års arkitekturpublicistik. Tidskriften fungerar som utställningens katalog. Omslaget är formgivet av professorn i grafisk design
H C Ericson.

Föreläsningar och seminarier med temat arkitekturen och det skrivna ordet: Med sin tid och emot den. Adolf Loos och Adolf Behne, arkitekturkritik 1910-1930.
Professor Karin Lindegren 12 juni kl 18.00 i Hörsalen
Från arkitekturkritik till kritisk arkitektur
Arkitekten Tomas Lewan 21 augusti kl 18.00 i Hörsalen

Biljetter säljs som förköp eller vid föreläsningstillfället i museets entré. Arkitektur och media. Halvdagsseminarium i samarbete med Arkitektur förlag. 24 augusti kl 13.00-17.00 i Hörsalen Obligatorisk anmälan senast 17 augusti stina.hagelqvist@arkitekturmuseet.se eller fax 08-587 270 72.