Gunilla Allard
Möbelformgivare
27 januari - 1 april 2001

Gunilla Allard är möbelformgivare och scenograf och utbildad på Konstfack i Stockholm och på Konstakademien i Köpenhamn. Hon blev känd för en större publik med fåtöljen Cinema i mitten av 1990-talet.

Gunilla Allard står för en modem formgivning i klassisk anda, ett nutida utryck som samtalar med Mies van der Rohes formspråk.

Gunilla Allard har under 2000 tilldelats Bruno Mathssonpriset, Svensk Forins Designpris och The Blueprint Award för stolen Cosmos.

Utställningen presenterar ett urval möbler från det senaste decenniet.

I anslutning till utställningen arrangeras föreläsningar: Samtal om Gunilla Allards formgivning. Museichef Bitte Nygren och formgivare Gunilla Allard. Söndag 18 februari kl 15.30 i utställningen.

Fyra kvinnliga föregångare och Gunilla Allard
-Journalist Hedvig Hedqvist. Tisdag 27 februari kl 18.00 i Hörsalen.
Biljetter säljs som förköp eller vid föreläsningstillfållet i museets entré.

Utställningen öppnar lördagen den 27/1 kl 14.00.


 

Profilen
Carl-Axel Acking, arkitekt
27 januari - 25 mars 2001

Under rubriken profilen presenteras under år 2001 arkitekter ur museets samlingar. En mindre utställning kompletteras av en föreläsning och visning av original. Museet inleder med arkitekt Carl-Axel Acking, en av sin generations främsta möbelformgivare i Sverige.

Föreläsning och seminarium:
Carl-Axel Acking, Arkitekt
Intendent Karin Winter
Tisdag 13 februari kl 18.00 i Hörsalen.
Visning av utställningen och presentation av originalmaterial i arkivet.
Intendent Karin Winter.
Tisdag 6 mars kl 17.30. Samling i utställningen.
Biljetter säljs som förköp eller vid föreläsningstinfållet i museets entré.

Ytterligare information:
Susanna Janfalk 08 - 587 270 27, susanna.janfalk@arkitekturmuseet.se


MIES VAN DER ROHE
Arkitektur och design i Stuttgart,
Barcelona och Brno
27 januari - 16 april 2001

Den tyske arkitekten Ludwig Mies van der Rohe blev en av 1900-talets mest inflytelserika arkitekter. Med en stor utställningen om några av hans tidiga europeiska verk inleder Arkitekturmuseet Arkitekturåret 2001.

Utställningen koncentrerar sig på tre byggnader från perioden 1927 till 1931 som spelar en central roll i Mies van der Rohes europeiska produktion. Dessa är bostadsområdet Weillenhof-Siedlung i Stuttgart, tyska utställningspaviljongen till utställningen 1929 i Barcelona samt Villa Tugendhat i Brno. I utställningen illustreras den nära kopplingen mellan arkitektur och design hos Mies van der Rohe med fotografier, ritningar modeller och originalmöbler.

Utställningen har producerats av Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Tyskland i samarbete med WeiBenhof-institut an der Staatlichen Akademie der Bildenden Känste, Stuttgart, Tyskland.