Arkitektur Förlags storsäljare (40 000 ex) kommer lagom till sommaren i en uppdaterad version.

I denna nya utgåva av Guide till Stockholms arkitektur presenteras med foton, ritningar och text mer än 400 byggnader från Stockholms äldsta historia fram till våra dagar. Sedan första utgivningen 1998 har boken blivit ett standardverk för alla som intresserar sig för den arkitekturskatt som finns i Stockholm och dess omgivningar.

FAKTA:
Utgivning: 1:a upplagan 1998, 2:a upplagan 2002,
3:e reviderade och uppdaterade upplagan
juni 2009
Antal sidor: 352
Bindning: Trådbindning med mjuka pärmar
(s k flexoband)
Format: 130 x 240 mm
ISBN 978 91 86050 72 6
Arkitektur Förlag AB
ger ut tidskriften arkitektur och böcker om arkitektur.

postadress: Box 4296, SE-102 66 Stockholm,
besöksadress: Fiskargatan 8 (vid Mosebacke torg)
Tel +46 (0)8 702 78 50, fax +46 (0)8 611 52 70
redaktionen@arkitektur.se   www.arkitektur.se