Svenskt belysningskunnande
förtjänar ett forum för debatt.
 
 


Seminarierna syftar till att visa på betydelsen av god
belysning i vår vardag. Detta är det första i en rad
kommande evenemang där verksamma aktörer ger
deltagarna möjlighet att genom inspirerande föreläs-
ningar få del av utvecklingen inom området. Seminariet
kommer även att spegla tendenser i tiden som kan ge
impulser för framtida planering.

Seminariet vänder sig till beslutsfattare och beställare
av belysning inom kommuner och förvaltningar, bygg-
entreprenörer, arkitekter, ljus- och elkonsulter, konst-
närer och studenter.