3 oktober 2010 – 30 januari 2011

I höst presenterar Kulturen en storhet inom svensk möbelformgivning och inredning – Åke Axelsson. Utställningen är retrospektiv och ger en bred bild av Åke Axelssons vittomfattande skapargärning – såväl hans arbeten för offentlig miljö som hans passionerade arbete med gestaltandet av stolar och andra möbler. Utställningen spänner över sex decennier.

Vernissage söndag 3 oktober kl 14
Invigning med Åke Axelsson och Sune Nordgren,
konstvetare och känd museiprofil.

Åke Axelsson är en gigant inom svensk möbel- och inredningskonst.
Känslan för material, funktion och form paras med kreativitet och experimentlusta.
Resultatet är en genomarbetad formgivning av möbler och inredning som
producerats både för det offentliga rummet och för privatbruk.

Åke Axelsson är inredningsarkitekt. Han arbetar med rummet, med helheten.
För honom har rum och möbler alltid varit intimt kopplade till varandra.
Möblerna föds ur miljön.

Men helheten omfattar inte längre bara rummet och dess gestaltning.
För Åke Axelsson rymmer idag helheten också ett produktionstänkande,
ett resurstänkande och ett ekologiskt perspektiv som sträcker sig från skogen
och träet, över fabriksprocessen och distributionen, till de färdiga möblerna
som skall användas av människor i det offentliga rummet eller privat.

Kulturens utställning spänner över sex decennier. Den är inspirerad av den
skapande miljö i vilken Åke Axelsson dagligen verkar: ateljén i Vaxholm
med träkänsla, ljus och rymd, prototypverkstaden där han ”skissar i trä”,
hemmet som är inrett med hans egna möbler och fabriken i Gärsnäs i Skåne
där idéerna utvecklas och möblerna produceras.


Åke Axelsson möbelskapare, jubileumsrummet på Kungliga slottet.
Åke Axelssons möbler i jubileumsrummet på Kungliga slottet, Stockholm.

Foto Alexis Daflos
© Kungliga Hovstaterna.

Stol "Light and Easy"
av Åke Axelsson, möbledesigner

Foto © Viveca Ohlsson
Kulturen 2010
Stolen Mercurius av Åke Axelsson under produktion på möbelfabriken Gärsnäs i Gärsnäs.

Foto © Viveca Ohlsson
Kulturen 2010

ÅKE AXELSSON – THE FURNITURE CREATOR


Åke Axelsson is a giant in Swedish furniture art and interior design. His feeling for material, function and form is combined with creativity and a delight in experiment. The result is thoroughly designed furniture and interiors, produced both for the public space and for private use.

Åke Axelsson is an interior designer. He works with space, with the totality. For him rooms and furniture have always been intimately connected. The furniture is born of the setting.

But the totality no longer comprises only the room and its design. For Åke Axelsson the totality today also includes the idea of production, thinking in terms of resources, and an ecological perspective, ranging all the way from the forest and the wood, via the factory process and the distribution to the finished furniture that will be used by people in the public or private space.

Kulturen’s exhibition spans six decades. It is inspired by the creative environment in which Åke Axelsson works every day – the studio in Vaxholm with its feel for wood, its light and space; the prototype workshop where he “sketches in wood”; the home that is furnished with his own furniture; and the factory in Gärsnäs in Skåne, where the ideas are developed and the furniture is produced.


KULTUREN
Tegnérsplatsen i Lund
046-35 04 00
info@kulturen.com
www.kulturen.com