Vajerupphäng obegränsad höjd, med stag max 500 mm ned-häng.
Hela armaturen kan vinklas för optimal ljussättning. Ljuskällan kan vridas 360° i längdriktningen och 0-45° på tvären.

I Aerolightserien ingår förutom Six-Pac/Half Six-Pac, kompletta skensystem och vajersystem med armaturer, pendel-armaturer, väggarmaturer, takkronor samt olika transformatorhus.