Skensystemet kan vinklas i olika höjd.

Upphängning med vajer medför obegränsad höjd på nedhäng.

Upphängning med stag max 500 mm nedhäng.

Skensystemet kan byggas steglöst i vinkel 0 - 90°.

Strömförande eller isolerande skarv beroende på systemstorlek.