A-carpet

The carpet should be a differentiator

We want to add a new dimension to the market as well as to the way we traditionally view a carpet. In a world where Design is both a buzz word and a way of living we want to get it down on to the floor. Let the carpet speak for itself. Let the carpet fly! We do this by having close cooperation with a number of very exciting designers. If we, as a bi-product, can assist Swedish designers to prosper abroad, increase the interest for Scandinavian design and create job-opportunities we feel that we would have achieved something out of the ordinary.

Vår tanke med att rita nya mattmönster är att de skall vara
något mer än enbart ytterligare några mattor till det befintliga
beståndet. De skall inte bara vara golvdekorationer utan utgöra
själva golvet.
Vi har inspirerats av traditionella spanska golvmosaiksystem
som använder sig av geometriska mönster för att skapa en
illusion av matta i stengolvet. Liksom dessa system kan
mattorna skräddarsys till golvets form, oavsett rummets
storlek. Raval, Mendizabal och Fortuny är några exempel på
en oändlig mönster- och färgvariation.

Pernilla Magnusson Mats Theselius

 


Email request